ម៉ាស៊ីនដាក់ដុំថ្ម

ម៉ាស៊ីនទម្រង់ស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ាស៊ីននេះតាមដានគំរូនៃខ្សែកោង (ត្រង់) តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតអុបទិកដោយកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈរង្វង់មូលពេជ្រដើម្បីកាត់ដុំថ្មជាមួយនឹងខ្សែកោង (ត្រង់) និងផលិតផលសិប្បកម្មប្រើអាំងវឺតទ័រដើម្បីត្រួតពិនិត្យការផ្តល់ចំណីខាងស្តាំលៃតម្រូវល្បឿនយោងទៅតាម មិត្តរួមថ្ម ...

វិស្វករបច្ចេកទេសអាជីពឧទ្ទិសដល់អ្នក

យោងទៅតាមតំរូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នកសូមជ្រើសរើសយកនីតិវិធីរចនានិងផែនការទូទៅដែលសមហេតុផលបំផុត